Unita v Bílé Vodě rozšířila výrobu oplatek

Výrobu v rozšířeném provozu dnes slavnostně zahájila společnost Unita, jediný výrobce hostií a významný výrobcem lázeňských oplatků v ČR. Rozšíření provozu přinese kromě bohatšího sortimentu také nové pracovní příležitosti na Jesenicku.

Slavnostní akt se uskutečnil v Bílé Vodě 11. května 2011 v dopoledních hodinách za přítomnosti biskupa ostravsko-opavského Mons. Františka Václava Lobkowicze, který provozovnu požehnal a také delegace z opolské diecéze a dalších hostí. Přítomní si mimo prohlídky areálu mohli také sami vyzkoušet, jak se oplatky dělají.


Rozšíření výroby Unity spočívá v přístavbě stávající budovy, propojení s další budovou a pořízení 6 nových strojů. Hodnota stavebních prací je asi 2 mil. Kč a strojů 4,5 milionu korun.

Na provedenou investici získala Unita dotaci v rámci Operačního programu podnikání a inovace (MPO) ve výši 2,6 milionu korun. „Od provedené investice si slibujeme si zejména zdvojnásobení produkce oplatků a rozšíření stávajícího sortimentu. Díky novým větším skladovacím prostorám se také zlepší manipulace při výrobě a dojde tak k zefektivnění výroby Unity,“ říká jednatel společnosti Milan Uhlíř.

Rozšíření naší výroby s sebou také přináší nově vytvořená pracovní místa. V letošním roce se jedná o 3 stálá a 6 sezónních míst, v příštím roce pak ještě jednou tolik. Vzhledem k poloze, pracovním příležitostem a vysoké nezaměstnanosti v regionu to není zanedbatelný počet.

„Získali jsme také značku JESENÍKY originální produkt, která má podpořit prodej našich výrobků, a protože máme zákazníky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, přispějeme tak také k propagaci našeho regionu,“ uzavírá Milan Uhlíř.
 „Unita v Bílé Vodě je jediným výrobcem hostií v České republice a také jedním z největších výrobců lázeňských opatků a návazného sortimentu, “ říká Lukáš Curylo, ředitel Diecézí charity ostravsko-opavské, která je vlastníkem Unity a dodává: „Pečení oplatek a hostií má v Bílé Vodě třicetiletou tradici a i my reagujeme na podněty zákazníků a výrobu stále posunujeme. Díky rozšíření technologií a výroby se zvětší portfolio nabízených cukrářských výroků o nové druhy oplatků a trojhránky, o které mají zákazníci zájem.“

V sortimentu lázeňských oplatků vyniká Unita zejména v oblast zakázkové výroby pro obce, firmy a další instituce u nás i v zahraničí.